stred  
   
  l  
 
MENU
 
ZMLUVY TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA 546/2010 Z. Z.
 
MENU
 
         
NÁZOV ZMLUVY
Dátum
účinnosti
zmluvy
Dátum
ukončenia
zmluvy
PDF
     
Zmluva CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 02.05.2018   zmluva
Zmluva o združenej dodávke elektriny 01.03.2018   zmluva
      Dodatok k zmluve o spolupráci na projekte "Eduacate Slovakia" 11.01.2018   zmluva      
      Dodatok k zmluve o poskytovaní odbornej pomoci 02.01.2018   zmluva      
      Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb ... 16.10.2017   zmluva      
      Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom 28.09.2017   zmluva      
      Dodatok č.3 o odvádzaní a čistení odpadových vôd 01.09. 2017   zmluva      
      Zmluva o dielo ELMONT PLUS spol. s.r.o. 07.08. 2017   zmluva      
      Zmluva o dielo MB EURO-MONT s.r.o 28.07. 2017   zmluva      
      Zmluva o dielo JPJ Partners, s.r.o. 18.07. 2017   zmluva      
      Zmluva o dielo Funny Sport Slovensko s.r.o. 11.07. 2017   zmluva      
      Zmluva o dielo INKA-P 29.06. 2017   zmluva      
     
Dodatok k zmluve o spolupráci na projekte ...
08.06. 2017   zmluva      
      Zmluva o poskytovaní jazykových služieb 01.06. 2017   zmluva      
     
Nájomná zmluva č. 02/2017
01.04. 2017 31.03. 2018 zmluva      
     
Zmluva o zabezpečení bezpečnostechnických služieb ...
01.03. 2017
28.02.2018
zmluva
     
     
Zmluva o zabepečení ochrany pred požiarmi ...
01.03. 2017
28.02.2018
zmluva
     
      Nájomná zmluva č. 01/2017 30.01. 2017 31.01. 2018 zmluva      
     
Zmluva o dielo Rotostav, s.r.o.
25.11. 2016
zmluva      
     
Zmluva na spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia
24.10. 2016
zmluva      
     
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 7/2016
23.09. 2016
30.06.2017
zmluva      
     
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 5/2016
19.09. 2016
30.06.2017
zmluva      
     
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 4/2016
13.09. 2016
30.06.2017
zmluva      
     
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/2016
12.09. 2016
30.06.2017
zmluva      
     
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 2/2016
12.09. 2016
30.06.2017
zmluva      
     
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/2016
13.09. 2016
30.06.2017
zmluva      
     
Poistná zmluva - 5518024133 Havarijné positenie motor. voz.
05.09. 2016
30.06.2019
zmluva
     
      Nájomná zmluva nápojový automat
01.09. 2016
31.08.2017
zmluva      
      Kúpna zmluva č. Z201619952_Z
25.08. 2016
26.08.2016
zmluva      
      Kúpna zmluva č. Z201620307_Z
22.08. 2016
26.08.2016
zmluva      
      Zmluva o poskytovaní jazykových služieb 01.08. 2016   zmluva      
      Zmluva o poskytovaní stravovania
03.06. 2016
31.08.2016
zmluva      
     
Zmluva o zabezpečení bezpečnostechnických služieb ...
01.03. 2016
28.02.2017
zmluva
     
     
Zmluva o zabepečení ochrany pred požiarmi ...
01.03. 2016
28.02.2017
zmluva
     
     
Nájomná zmluva č. 02/2016
01.02. 2016
31.01.2017
zmluva
     
     
Nájomná zmluva č. 01/2016
01.02. 2016
31.01.2017
zmluva
     
     
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/2016
22.01. 2016
30.06.2016
zmluva      
     
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 2/2016
11.01. 2016
30.06.2016
zmluva      
     
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/2016
11.01. 2016
30.06.2016
zmluva      
     
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
01.12. 2015
zmluva
     
     
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov
05.10. 2015
30.06.2016
zmluva
     
     
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
01.10. 2015
20.06.2016
zmluva
     
     
Zmluva o materiálno-technickom a lektorskom zabezpečení ...
18.09. 2015
16.10.2015
zmluva
     
     
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
28.09. 2015
30.06.2016
zmluva
     
     
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
28.09. 2015
30.06.2016
zmluva
     
     
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
28.09. 2015
30.06.2016
zmluva      
     
Nájomná zmluva 02/2015
15.07. 2015
14.07.2016
zmluva
     
     
Zmluva o dielo - Elektrické revízie zariadení a opravy ...
20.08. 2015
30.09.2015
zmluva
     
     
Zmluva o materiálno-technickom a lektorskom zabezpečení ...
14.08. 2015
13.09.2015
zmluva
     
     
Kúpna zmluva č. Z201520521_Z
19.08. 2015
zmluva
     
     
Poistná zmluva č. 3550143180
01.07. 2015
30.06.2019
zmluva
     
     
Poistná zmluva č. 0998023988
01.07. 2015
30.06.2019
zmluva
     
     
Poistná zmluva č. 0808023841
01.07. 2015
30.06.2019
zmluva
     
     
Kúpna zmluva č. Z20151701_Z
16.03. 2015
zmluva
     
     
Nájomná zmluva č. 02/2015
01.02. 2015
31.01.2016
zmluva
     
     
Zmluva o  činnosti bezpečnostno-technickej služby...
01.01. 2015
31.12.2015
zmluva
     
     
Nájomná zmluva č. 01/2015
01.01. 2015
31.12.2015
zmluva
     
     
Zmluva o certifikácii systému manažérstva
21.11. 2014
zmluva
     
     
Nájomná zmluva č. 04/2014
17.11. 2014
16.11.2015
zmluva
     
     
Zluva o výpožičke č. 01/2014
zmluva
     
     
Zluva o dielo
06.10. 2014
30.10.2014
zmluva
     
     
Kúpna zmluva
03.09. 2014
zmluva
     
     
Kúpna zmluva 1 ZML 150 008
07.08. 2014
zmluva
     
     
Realizácia vnútroareálového rozvodu pitnej vody
11.07. 2014
zmluva
     
     
Zmluva o dielo
15.07. 2014
31.07. 2014
zmluva
     
     
Zmluva o dielo
04.06. 2014
30.06. 2014
zmluva
     
     
Nájomná zmluva
01.06. 2014
31.05. 2015
zmluva
     
     
Zmluva o poskytovaní stravovania
30.04. 2014
zmluva
     
     
Zmluva č.0603/2014 o prenájme hnuteľných vecí
06.03. 2014
zmluva
     
     
Zmluva č. 13/2014 o dodávke distribúcii elektriny, ...
30.01. 2014
31.08. 2014
zmluva
     
     
Zmluva o dielo
22.03. 2014
31.03. 2014
zmluva
     
     
Nájomná zmluva č. 10/2013
17.10. 2013
16.10. 2014
zmluva
     
     
Nájomná zmluva č. 09/2013
07.10. 2013
16.10. 2013
zmluva
     
     
Nájomná zmluva č. 08/2013
02.10. 2013
30.06. 2014
zmluva
     
     
Nájomná zmluva č. 07/2013
23.09. 2013
25.09. 2013
zmluva
     
     
Nájomná zmluva č. 06/2013
01.08. 2013
31.07. 2014
zmluva
     
     
Zmluva o poskytovaní služieb
04.09. 2013 04.09. 2014 zmluva      
     
Nájomná zmluva č. 05/2013
01.08. 2013
zmluva
     
     
Nájomná zmluva č. 04/2013
01.09. 2013
31.08. 2014
zmluva
     
     
Zmluva na organizačné a materiálne zabezpečenie TO
02.11. 2012
03.12. 2012
zmluva
     
     
Nájomná zmluva
19.07. 2012
zmluva
     
     
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov
12.07. 2012
zmluva
     
     
Nájomná zmluva
11.07. 2012
zmluva
     
     
Zmluva o nájme
25.06. 2012
zmluva
     
     
Zmluva o dielo
25.06. 2012
31.08. 2012
zmluva
     
     
Nájomná zmluva
20.04. 2012
19.04. 2013
zmluva
     
     
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
14.10. 2011
zmluva
     
     
Nájomná zmluva
19.07. 2011
zmluva
     
     
Nájomná zmluva
19.07. 2011
zmluva
     
     
Zmluva o poskytovaní stravovania
31.05. 2011
zmluva
     
     
Zmluva T - Mobile
20.04. 2011
zmluva
     
     
Zmluva T - Mobile
20.04. 2011
zmluva
     
     
Zmluva T - Mobile
20.04. 2011
zmluva
     
     
Zmluva T - Mobile
20.04. 2011
zmluva
     
     
Zmluva T - Mobile
20.04. 2011
zmluva
     
   
Zmluva T - Mobile
20.04. 2011
zmluva
   
   
Zmluva č. 080-2008.456
15.04. 2011
zmluva
   
   
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
07.03. 2011
  zmluva    
   
Zmluva T - Mobile
23.02. 2011
zmluva
   
   
Zmluva T - Mobile
13.01. 2011
zmluva
   
   
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/11/01/007
01.01. 2011
zmluva
   
     
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
31.12. 2010
zmluva