stred  
   
  l  
 
MENU
 
RADA ŠKOLY
 
MENU
 
   

V Strednej odbornej škole polytechnickej pracuje Rada školy v nasledujúcom zložení:

   
titul, meno, priezvisko zvolený/á za zložku
Mgr. Hilda Vančovská
pedagogických zamestnancov
Ing. Július Török
pedagogických zamestnancov
Ing. Mária Karvajová
nepedagogických zamestnancov
Monika Bálešová
rodičov
Ladislav Lenčéš
rodičov
Marianna Polívková
rodičov
Ing. Marián Radošovský
Nitriansky samosprávny kraj
Mgr. Peter Havetta
Nitriansky samosprávny kraj
Mgr. Renáta Supuková
Nitriansky samosprávny kraj
Ing. Jozef Ivan Nitriansky samosprávny kraj
Lukáš Hanko
žiakov
   
   
   
           
           
           
   
   
   
           
   
   
   
   
   
     
  Funkčné obdobie RADY ŠKOLY je od 09. 11. 2015 do 08. 11. 2019