stred  
   
  l  
 
MENU
 
ÚSPECHY ŠKOLY
 
MENU
 
         
ÚSPEŠNÉ AKTIVITY ŠKOLY:
názov akcie  
popis  
umiestnenie 
Zenit v strojárstve  
celoslovenské kolo  
4. miesto – kategória B1  
Zenit v strojárstve  
krajské kolo  
1. miesto - kategória B1
4. a 6. miesto kat. B2
Zenit v elektronike  
krajské kolo  
12. a 13. miesto  
Mladý tvorca 2011  
výstava  
ocenenie Cena hejtmana
kraje Vysočina
Mladý zvárač 
celoslovenské kolo  
SOČ 
krajské kolo  
5. miesto  
Spracovanie informácií na počítači  
krajské kolo  
19. miesto  
Matematický klokan  
celoslovenská súťaž  
19. miesto  
Technická olympiáda
obvodné kolo
– organizátor
Propagácia školy v regionálnej
televízii a novinách
TV Nitrička
Nitrianske noviny
Deň otvorených dverí
pre žiakov ZŠ
organizované skupiny
žiakov zo ZŠ;
návštevy žiakov
individuálne
Tvorivé dielne na ZŠ Komjatice 
prezentácia školy 
TESCO Beh pre život
mestská športová
akcia
účasť žiakov školy
MO žiakov SŠ v cezpoľnom behu
okresná súťaž
3. miesto - družstvá
Floorbal Cup 2010
okresná súťaž
2. miesto v skupine
Pretláčanie rukou
okresná súťaž
2 x 2. miesto
3 x 3. miesto
1 x 4. miesto
Tlak s činkou na lavičke
okresná súťaž
1 x 1. miesto
2 x 2. miesto
2 x 3. miesto
MO žiakov SŠ v basketbale
okresná súťaž
2. miesto v skupine
Floorbal Teen Cup 2010
okresná súťaž
3. miesto
Stolný tenis žiakov SŠ
okresná súťaž
3. miesto - družstvá
Volejbal žiakov SŠ
okresná súťaž
3. miesto v skupine
Volejbal žiačok SŠ
okresná súťaž
3. miesto v skupine
MO chlapcov vo veľkom futbale
majstrovstvá okresu
3. miesto v skupine
MO žiačok vo veľkom futbale
majstrovstvá okresu
3. miesto v skupine
Atletika
majstrovstvá kraja
2. miesto – beh na 800 m
4. miesto – beh na 400 m 
Challenge Day 2011
branný pochod
účasť žiakov školy
Nohejbal trojíc
majstrovstvá školy
súťaž jednotlivých tried
Malý futbal 
majstrovstvá školy
súťaž jednotlivých tried
Stolný tenis jednotlivcov
majstrovstvá školy
súťaž jednotlivých tried
Floobalový turnaj
majstrovstvá školy
súťaž jednotlivých tried