stred  
   
  l  
 
MENU
 
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - PRE ABSOLVENTOV UČEBNÝCH ODBOROV
 
MENU
 
               
    2414 L STROJÁRSTVO    
     
         
  2675 L 02 ELEKTROTECHNIKA    
         
         
    2890 L CHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL    
             
             
      3125 L ODEVNÍCTVO      
             
           
        6476 L TECHNICKO-EKONOMICKÝ PRACOVNÍK