stred  
   
  l  
 
MENU
 
VÝBOR
 
MENU
 
         
Predsedkyňa a štatutárny zástupca  
Mgr. Soňa Steinerová  
 
Revízna komisia  
Ing. Marián Smerek (predseda RK), Mgr. Juraj Darnadi,
Ing. Marta Rusnáková, PhD. (členovia RK)
 
Zapisovateľ
       
PeadDr. Eva Štreérová
     
             
MHD NITRA
 
Hospodár
 
    Ing. Štefánia Morvaiová