stred  
   
  l  
 
MENU
 
SOČ A MATURITNÉ PROJEKTY
 
MENU
 
         
Pokyny sú určené žiakom, ktorí sa zapájajú do Stredoškolskej odbornej činnosti
a tých,ktorí záverečnú prácu z odborného výcviku realizujú formou vlastného projektu.
 
Pri písomnom spracovávaní prác aj školských maturitných projektov sa postupuje
jednotne a vychádza sa z pokynov podľa príručky pre SOČ.
 
Vyhlásenie 36. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti
1
     
       
 
Organizačno-technické pokyny pre zabezpečnie 36. ročníka SOČ
 
     
       
             
             
               
      Štruktúra stredoškolskej súťaže ZENIT v programovaní, elektrotechnike a        
      strojárstve        
               
      Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači        
      písanie na počítači a úprava textu na počítači        
               
      Využitie alternatívnych zdrojov energie "Enersol"        
               
     
Do súťaže SOČ je potrebné sa prihlásiť pomocou eletronickej prihlášky. Prístup
     
     
na elektronické prihlásenie do súťaže SOČ registrácia / prihlásenie nájdete TU.