stred  
   
  l  
 
MENU
 
Ing. Oľga Hodálová
 
MENU
 
             
riaditeľka
 
   
tel.: 037/6517818 mobil: 0911 345 217  
   
     
e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk
     
 
       
Ing. Ján Viderňan
       
    vedúci manažér CNC centra    
    mobil.: 0911 345 215    
    e-mail: vidernan.j@gmail.com    
         
         
   
Ing. Mária Karvajová
   
    vedúca úseku riaditeľky    
    mobil.: 0911 345 218    
    e-mail: karvajova@gmail.com    
         
         
    Mgr. Jana Szomorová    
    sekretariát riaditeľky školy    
    037/6550455    
   
e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk
   
         
         
   
Mgr. Soňa Steinerová
   
    zástupkyňa riaditeľky pre všeobecné vzdelávanie    
    mobil.: 0911 345 214    
    e-mail: sonasteinerova@gmail.com    
         
         
   
Ing. Mária Hyčková
   
   
zástupkyňa riaditeľky pre odborné vzdelávanie
   
   
mobil: 0911 345 219
   
   
e-mail: hyckovamaria@centum.sk
   
         
         
       
Ing. Richard Labovský
       
    zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti    
    mobil: 0911 345 213    
    e-mail: polytechnr@mail.telekom.sk    
         
                 
     
  Kontaktná adresa:    
  Stredná odborná škola polytechnická    
  Novozámocká 220    
  949 05 Nitra    
     
     
  tel.: 037/655 04 55  
  e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk  
     
     
  Základné údaje:  
  IČO: 42114985  
  Číslo školy: 648201 /ŠVS Piešťany/  
  Zriaďovateľ: NSK, Štefánikova 69, 949 01 Nitra  
     
  www.ptechskola.edu.sk