stred  
   
  l  
 
MENU
 
ZOZNAM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ICH FUNKCIA
 
MENU
 
         
  Titul, meno a priezvisko Funkcia  
 
Ing. Oľga Hodálová riaditeľka školy
   
Ing. Ján Viderňan vedúci manažér CNC centra
Ing. Mária Hyčková zástupkyňa riaditeľky pre
odborné vzdelávanie
Mgr. Soňa Steinerová zástupkyňa riaditeľky pre
všeobecné vzdelávanie
Ing. Richard Labovský
zástupca riaditeľky pre
technicko-ekonomické činnosti
Ing. Mária Karvajová vedúca úseku riaditeľky
Mgr. Erik Papp školský psychológ
Ing. Simona Vaculová projektová manažérka
   
Ing. Miroslav Gallik učiteľ
Mgr. Marek Konkuš učiteľ
PaedDr. Eleonóra Kopecká učiteľka
Mgr. Danka Marciňová učiteľka
Ing. Vladimír Melišek učiteľ
Ing. Štefánia Morvaiová učiteľka
Mgr. Ivan Nagy učiteľ
Mgr. Anna Prevužňáková učiteľka
Ing. Marta Rusnáková, PhD. učiteľka
Ing. Marián Smerek učiteľ
PaedDr. Alena Šottníková učiteľka
PaedDr. Eva Štreérová učiteľka
Mgr. Anna Šubová učiteľka
Ing. Július Török učiteľ - supervízor vedúci skupiny
odborných predmetov
Mgr. Hilda Vančovská učiteľka - supervízor vedúca skupiny
všeobecnovzdelávacích predmetov
Ing. Emília Vašková učiteľka
  Emília Vaškovičová učiteľka
Mgr. Milan Bezák majster odbornej výchovy
Bc. Milan Cok majster odbornej výchovy
Mgr. Juraj Darnadi majster odbornej výchovy
Mgr. Marek Hubinský majster odbornej výchovy
Alexander Lörincz majster odbornej výchovy
Mgr. Róbert Mackanič majster odbornej výchovy
Rudolf Majerčík majster odbornej výchovy
Bc. Darina Miková majsterka odbornej výchovy
Mgr. Martin Mikuláš hlavný majster odbornej výchovy
Ing. Katarína Tomanová majsterka odbornej výchovy
Bc. Zoltán Tóth majster odbornej výchovy
  Erika Kitašová asistent učiteľa
Mgr. Peter Prokopenský asistent učiteľa
Andrea Ratkovská asistent učiteľa