stred  
   
  l  
 
MENU
 
PRIDELENIE TRIEDNYCH UČITEĽOV, UČEBNÍ A ŠATNÍ
 
MENU
 
   

TRIEDA:
TRIEDNY UČITEĽ:
UČEBŇA
ŠATŇA
I. PG PaedDr. Eva Štreérová
č. 03
č. 04
I. PGMN Mgr. Danka Marciňová
č. 31
č. 06
I. ME Mgr. Ivan Nagy
č. 13
č. 12
I. TAEL Mgr. Marek Konkuš
č. 14
č. 02
II. PG Mgr. Hilda Vančovská
č. 09
č. 07
II. PGMN Ing. Marián Smerek
č. 12
č. 10
II. ME Ing. Miroslav Gallik
č. 25
č. 11
II. TAEL Ing. Marta Rusnáková, PhD.
č. 14
č. 02
III. PGME PaedDr. Eleonóra Kopecká
č. 28
č. 01
III. TAOK Ing. Štefánia Morvaiová
č. 09
č. 03
IV. MEMS Mgr. Anna Šubová
č. 36
č. 05
IV. PG Ing. Ján Viderňan
č. 12
č. 10
IV. STET Ing. Vladimír Melišek
č. 38
č. 08
V. ETTE Ing. Emília Vašková
č. 24
č. 09
   
 
 
 
 
 
 
 
 
           
       
       
       
       
       
       
       
         
         
     
PDF VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY
     
             
     
zmluva