stred  
   
  l  
 
MENU
 
VENUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ NA ROZVOJ ŠKOLY
 
MENU
 
         
 
Tlačivo na 2% 1
   
  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 1
     
     
               
        Vážení rodičia a priatelia školy,      
               
        ďakujeme Vám, že ste v minulom roku prispeli 2 % dane z príjmu, čím ste sa      
        podieľali na skvalitnení všeobecného a odborného vzdelávania na Strednej      
        odbornej škole polytechnickej v Nitre.      
        Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať aj v roku 2016 o darovanie 2 % dane z      
        príjmu občianskemu združeniu AMOS Nitra, Novozámocká 220, 949 05 Nitra.      
        Vaše rozhodnutie darovať 2 % dane z príjmu znamená pre nás prejav dôvery a      
        podpory v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Preto využite možnosť      
        rozhodnúť o Vašich 2 % dane z príjmu.      
        Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie všeobecného a odborného      
        vzdelávania a materiálno-technického vybavenia školy.      
               
               
               
       
AKO POSTUPOVAŤ PRI DAROVANÍ 2 % DANE Z PRÍJMU:
     
       
     
       
    A. Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás robí zamestnávateľ?      
 
    1. Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania      
    zaplatených preddavkov na daň.      
         
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil/vyplnil tlačivo Potvrdenie o  
  zaplatení dane.  
         
    3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej      
    zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa      
    poukázať. Minimálna suma však musí byť 3 eurá.      
         
    4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov      
    fyzickej, v ktorom sú už vyplené údaje o prijímateľovi.      
         
    5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.04.2016 na      
    daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo v prípade Vašej zaneprázdnenosti      
        k nám do školy a my to urobíme za Vás.      
               
               
      B. Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie sami?      
               
      1. Vyplňte riadne daňové priznanie.      
           
      2. Vypočítajte si Vaše 2% dane z príjmov fyzickej osoby t.j. maximálnu sumu,      
      ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 eurá.      
           
      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%      
      z dane v prospech jedného prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania).      
        Údaje, ktoré potrebuje do daňového priznania uviesť:      
       
Obchodné meno/názov: AMOS Nitra
     
       
Sídlo/ulica, číslo, PSČ, obec: Novozámocká 220, 949 05 Nitra
     
       
Právna forma: 701 združenie
     
       
Identifikačné číslo (IČO): 42041805
     
               
           
      C. Ak ste právnická osoba?      
           
      1. Vyplňte riadne daňové priznanie.      
               
    2. Vypočítajte si Vaše 2 % dane z príjmov právnickej osoby t. j. maximálnu sumu, ktorú      
        nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením      
        príslušných súm (každému však najmenej 8 eur).      
         
    3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie      
    2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).      
        Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznanie uviesť:      
       
Obchodné meno/názov: AMOS Nitra
     
       
Sídlo/ulica, číslo, PSČ, obec: Novozámocká 220, 949 05 Nitra
     
       
Právna forma: 701 združenie
     
       
Identifikačné číslo (IČO): 42041805
     
               
         
    4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vlože do daňového priznania ďalší list      
    papiera ako prílohu.      
           
    5. Riadne vyplené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového      
    priznania na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte      
    daň z príjmov.      
   
     
   
(viac na http://www.rozhodni.sk)