stred  
   
  2  
 
MENU
 
MILÍ PRIATELIA
 
MENU
 
         

Vitajte na webovej stránke Strednej odbornej školy polytechnickej, Novozámocká 220, Nitra. Dúfame, že Vám poskytne užitočné a zaujímavé informácie. Obsah priebežne aktualizujeme o najnovšie správy zo „života školy“. Sme radi, že ste sa rozhodli navštíviť našu stránku a zaujala Vás nielen činnosť školy, ale aj atraktívny výber odborov, ktorý ponúkame.

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
             
      Pozrite si náš NOVÝ WEB, na ktorom sa dozviete všetky dôležité informácie !!!      
             
     
OPÄŤ V ŠKOLE
     
     

Riaditeľka školy srdečne pozýva žiakov a ich rodičov na slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018,  ktoré sa uskutoční 4. septembra  o 9:00 hod v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra.

Tešíme sa na Vás.

     
     
REPORTÁŽE NA RTVS O NAŠEJ ŠKOLE
     
             
           
             
           
             
     
ZMENA ZRIADOVATEĽA NAŠEJ ŠKOLY
     
     

Vážení rodičia a žiaci,

     s potešením si Vám dovoľujem oznámiť, že dňa 10. 07. 2017 Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja rozhodlo o zmene zriaďovateľa našej školy.
     Od  1. septembra 2017 sa Stredná odborná škola polytechnická v Nitre stane súkromnou školou Spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. (DSA). Štúdium na našej škole zostane aj naďalej bezplatné a rovnako zachované zostane aj súčasné spektrum študijných a učebných odborov, ktoré sa plánuje perspektívne rozšíriť. Spoločnosť DSA chce zachovať kontinuitu výchovno-vzdelávacieho procesu školy a jej hlavným zámerom je ďalšie skvalitnenie materiálno-technických podmienok, kde plánuje počas najbližších piatich rokov investície v hodnote 4 milióny EUR.

     Zmenu  zriaďovateľa našej školy od 1. 9. 2017 vnímame ako novú, ešte dynamickejšiu etapu v rozvoji našej školy.

     
     

Ing. Oľga Hodálová
riaditeľka školy

     
     
ODKAZ NA NOVÉHO ZRIADOVATEĽA
     
             
      V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o našom novom zriadovateľovi Deutsch - Slowakische Akademien, a.s. (DSA) stačí kliknúť na tento text.      
             
     
KRITÉRIA NA NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
     
             
     
Kritériá prijatia na školský rok 2017/2018 na  nadstavbové štúdium dennou a externou (diaľkovou) formou štúdia
     
             
             
      Prezentačné video "Duálne vzdelávanie vo svete plastov - materiálov Budúcnosti"      
             
  9001     iso  
             
             
      Prezentačné video Strednej odbornej školy polytechnickej v Nitre      
             
  facebook     facebook  
             
             
      Prezentačné video " V koži stredoškoláka - obrábača kovov "      
 
VZDELÁVANIE
     
NOVINKY
 
 

 

 
       
     
   
   
     
AIESEC
 
Kariérový poradca
     
 
moodle
 
 
rodina
 
             
     
pozdravny_list
     
             
     
Nitriansky krajský Festival vedy a techniky
     
             
     
Na škole v Nitre investujú do CNC technológií: Vyučení študenti si zarobia aj 900 €!
     
             
             
             
           
             
             
             
           
             
             
             
      V Nitre vzniklo vzdelávacie centrum pre programovanie CNC strojov ... viac      
             
     
 
     
             
           
             
             
             
      Stanovisko k výročnej správe o výchovno - vzdelávacej činnosti      
             
             
             
      Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za rok 2015/2016      
             
             
     
Podklady k novým Školským vzdelávacím plánom nájdete na www.siov.sk,
     
     
www.minedu.sk v sekcii Štátne vzdelávacie programy pre nás platné ISCED 3A
     
      rozdelené podľa jednotlivých odborov.      
             
             
      Tabuľka k tematickému rozpisu učiva (bývalá osnova) je tu k dispozícii      
             
             
             
      Informačný prehľad študijných a učebných odborov pre školský rok 2015/2016      
             
      V súlade s potrebami trhu práce a investorov z oblasti priemyslu v regióne      
      Nitry sú nosné študijné a učebné zamerania strojárstvo, elektrotechnicka,      
      spracúvania plastov a životné prostredie. Škola ponúka aj odbory ekonomické      
      a pripravuje odborníkov v oblasti umeleckých remesiel ako: rezbár,      
      zlatník a klenotník, kováč a zámočník, stolár a v odbore odevníctvo.      
             
 
 
     
             
 

ProgeCAD

 
 
 

 

 
             
             
  banner