stred  
   
  l  
 
MENU
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY PRI ZADÁVANÍ ZÁKAZKY NÍZKOU HODNOTOU
 
MENU
 
         
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie:
 
Základne údaje
 
Názov spoločnosti: Stredná oborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra
 
IČO: 42114985
Kontaktná osoba: Ing. Richard Labovský
Mobil: 0911 345 213
Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Oľga Hodálová
DIČ: 2022445799
                   
      Sídlo          
MHD NITRA
Obec (mesto): Nitra  
PSČ: 949 05
 
 
Ulica: Novozámocká
 
číslo: 220
           
Kontaktné údaje
    e-mail: polytechnr@centrum.sk
Web: www.ptechskola.edu.sk
     
               
2. Názov predmetu zákazky:
   
       
     

GRAFICKÉ SPRACOVANIE A TLAČ

     
                 
 
3. Opis predmetu zákazky nájdete tu ...
1
   
     
       
   
Dátum 22. 02. 2013