stred  
   
  l  
 
MENU
 
PROCES TRANSFORMÁCIE ŠKÔL
 
MENU
 
         

Dňa 2.9.2007 boli obidve pôvodné SOU zrušené a vyradené zo siete stredných škôl.

 
 
 

Dňa 3.9.2007 bola zriadená nová škola, ktorá sa stala následníckou organizáciou pôvodných SOU. Takýto proces transformácie bol zvolený ako rovnako spravodlivý voči obom školám s dlhodobou tradíciou a ako základ pre následnú korektnosť vzťahov vo vnútri novozriadenej školy. Po zlúčení obidvoch škôl formou splynutia do jedného subjektu bol novému strednému odbornému učilišťu pridelený aj nový názov:

 
 
 
 
 
           
           
      Stredné odborné učilište, Dvorčianska 629, Nitra,      
 
MHD NITRA
 
k 1. 9. 2008 sa tento názov zmenil na
     
 
    Stredná odborná škola, Dvorčianska 629, Nitra,      
a k 1. 9. 2009 došlo k zmene názvu na
           
           
    Stredná odborná škola polytechnická, Dvorčianska 629, Nitra.