stred  
   
  l  
 
MENU
 
ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY
 
MENU
 
         
 
ŠkVP sú dostupné k nahliadnutiu v priestoroch zasadačky školy
 
 
   
     
 
ŠTUDIJNÉ ODBORY:
   
       
   
 
2411 K mechanik nastavovač
 
 
        2413 K mechanik strojov a zariadení        
           
      2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení      
             
        2691 K mechanik elektrotechnik        
           
                 
   
UČEBNÉ ODBORY:
   
         
                 
       
2432 H puškár
       
                 
       
2433 H 00 obrábač kovov
       
                 
       
2683 H 11 elektromechanik (zameranie na silnoprúdovú techniku)
       
                 
       
2889 H 04 chemik - spracúvanie kaučuku a plastov
       
                 
       
6475 H technicko-administratívny pracovník
       
                 
       
8545 H zlatník a klenotník
       
                 
                 
        NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM:        
                 
                 
       
2414 L strojárstvo
       
                 
       
2675 L 02 elektrotechnika
       
                 
       
3125 L odevníctvo
       
                 
       
6476 L technicko-ekonomický pracovník
       
                 
       
8501 L umeleckoremeselné práce