stred  
   
  l  
 
MENU
 
SÚČASNOSŤ
 
MENU
 
   

Naša škola, dnes už Stredná odborná škola polytechnická v Nitre, vznikla 3.9.2007 splynutím dvoch obsahovo a teritoriálne príbuzných škôl s dlhodobou tradíciou, a to SOU Novozámocká 220, Nitra a SOU Š.A. Jedlíka, Dvorčianska 629, Nitra. Väčšina budov našej školy sa nachádza na okraji mesta, v mestskej časti Dolné Krškany, priamo v centre zóny rodiaceho sa priemyselného parku, zameraného predovšetkým na vedu, výskum a vývoj, čo predurčuje aj smerovanie školy do budúcnosti. Táto lokalita je dostupná mestskou hromadnou dopravou, ale aj linkami SAD a ŽSR.

   
           
     

Mesto Nitra je starobylým centrom Slovenska. Nad mestom sa týči vrch Zobor, ktorý tvorí súčasť Tríbečského pohoria a mestom preteká rieka, ktorá nesie rovnaký názov – Nitra. V 21. storočí sa mení región Nitry z poľnohospodársko-priemyselného centra viac na centrum priemyselnej výroby, najmä strojárstva, elektrotechniky a snahou je oživiť tradíciu plastikárskeho priemyslu. V nitrianskom kraji, ako aj v meste Nitra vzniká množstvo priemyselných parkov a priemyselných zón.

     
   
     
novo
     
             
     
Novozámocká 220, Nitra
     
             
     

Prudký nárast investícií do uvedených oblastí spôsobil, že školy nitrianskeho regiónu v súčasnosti nepokrývajú dopyt po žiadanom druhu profesií. Novozriadená škola je obsahovo zameraná na prípravu svojich absolventov najmä v oblasti technického vzdelania pre potreby rozvíjajúceho sa priemyslu v Nitrianskom samosprávnom kraji.

     
     
 
dvo
 
     
     
Dvorčianska 629, Nitra