stred  
   
  l  
 
MENU
 
UČEBNÉ ODBORY - VÝUČNÝ LIST
 
MENU
 
               
  Možnosť pokračovania v nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.  
     
         
    2432 H PUŠKÁR    
         
         
  2433 H OBRÁBAČ KOVOV    
           
       
      2683 H ELEKTROMECHANIK, ZAMERANIE : 11 SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA      
             
             
    2889 H 04 CHEMIK SPRACÚVANIE KAUČUKU A PLASTOV    
         
             
      6475 H TECHNICKO - ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK      
             
             
      8541 H UMELECKÝ KOVÁČ A ZÁMOČNÍK