stred  
   
  l  
 
MENU
 
2889 2 04 CHEMIK - SPRACÚVANIE KAUČUKU A PLASTOV
 
MENU
 
         
-
Absolvent  učebného odboru chemik je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť
 
sa v chemickej výrobe  v odvetviach chemicko-technologických  procesov, spracúvania
 
kaučuku a plastov.
   
- Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
   
- Štúdium trvá 3 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené záverečnou skúškou,
  na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelený výučný list v danom odbore.  
             
     
-
Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok môže žiak pokračovať v dvojročnom nadstav -      
MHD NITRA
bovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.    
     
     
Stredná odborná škola polytechnická
       
 
Novozámocká 220
 
      949 05 Nitra        
    037/ 6550 455        
    e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk        
     
  www.ptechskola.edu.sk  
                 
       
1
2
       
                 
       
3
4