stred  
   
  l  
 
MENU
 
OBČIANSKE ZDRUŽENIE AMOS NITRA
 
MENU
 
         
Občianske združenie AMOS NITRA je dobrovoľné, nepolitické a neziskové
záujmové združenie. OZ AMOS vzniklo 9. 12. 2005, a to registráciou na Ministerstve
  vnútra SR. Stanovy OZ AMOS boli spracované a potvrdené Ministerstvom vnútra
  SR podľa zákona č. 83/1990 Zb.
     
 
Naším cieľom je zefektívnenie a zlepšenie výkonov vyučovacieho procesu
 
      a vzdelávania stredoškolskej mládeže, vďaka čomu je možné získanie 2%        
       
podielu dane z príjmov.
       
MHD NITRA
     
    Celoročný členský príspevok, výšku ktorého schvaľuje členská schôdza je 1 €.