stred  
   
     
 
MENU
 
2683 H 11 ELEKTROMECHANIK
 
MENU
 
         
- Štúdium je zamerané na silnoprúdovú techniku. Absolvent vie zostavovať celky elektrických
zariadení pri montáži elektrických strojov a prístrojov, pri montáži rozvodných panelov,
ovládacích pultov a montáži domácich a priemyselných spotrebičov, vie osadzovať prvkami
i dosky plošných spojov a zostavovať elektronické obvody.
 
     
- Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ  
     
- Štúdium trvá 3 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené záverečnou skúškou,
        na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelený výučný list v danom odbore.        
                 
MHD NITRA
-
Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok môže žiak pokračovať v dvojročnom nadstav -  
    bovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.  
           
 
 
 
Stredná odborná škola polytechnická
    Novozámocká 220      
    949 05 Nitra      
    037/ 6550 455      
      e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk      
             
     
www.ptechskola.edu.sk
     
             
       
1
2
       
             
     
elektro
     
             
             
     
                   
               
               
             
l