stred  
   
  l  
 
MENU
 
ŠTRUKTÚRA STREDOŠKOLSKEJ SÚŤAŽE ZENIT
 
MENU
 
         
 
Krajské kolo XXXI. ročníka súťaže ZENIT v elektronike
 
 
 
 
Propozície 31. ročníka krajského kola súťaže ZENIT v elektronike
     
 
 
               
               
               
               
               
        ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ POKYNY        
               
       
VYHLÁSENIE 31. A 16 ROČNÍKA SÚŤAŽÍ ZENIT
     
               
       
PROGRAMOVANIE
     
     
       
     
ELEKTRONIKA
     
               
     
ADRESÁR SLOVENSKEJ KOMISIE ZENIT
     
               
     
       
        TLAČIVÁ K FINANČNÉMU VYÚČTOVANIU        
               
             
       
Vzorový vyplnený cestovný príkaz
     
       
       
       
Pokyny k vyplňovaniu cestovného príkazu
     
       
       
       
Návratka súťažiaceho na cestovné
     
       
       
       
Správa zo služobnej cesty
     
       
       
       
Údaje pre účely registrácie poistencov
     
       
       
       
Dohoda o brigádnickej práci študentov
     
       
       
       
Dohoda o vykonaní práce
     
                 
                 
       
ORGANIZAČNÝ PORIADOK SÚŤAŽE ZENIT
       
                 
                 
        ZENIT v elektrotechnike, ZENIT v programovaní a ZENIT v strojárstve.