stred  
   
  l  
 
MENU
 
KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016
 
MENU
 
   
Meno učiteľa/majstra
Názov krúžku
PaedDr. A. Šottniková Krúžok anglického jazyka
PaedDr. E. Kopecká Krúžok prípravy na MS zo slovenkého jazyka a literatúry
PaedDr. E. Štreérová Krúžok čitateľskej gramotnosti
Mgr. I. Nagy Krúžok posilňovanie
Ing. M. Gallik Počítačový krúžok
Ing. M. Rusnáková, PhD. Krúžok zdravého spôsobu života
Ing. Š. Morvaiová Krúžok finančnej gramotnosti
Mgr. A. Šubová Krúžok nemecky s úsmevom
Ing. J. Viderňan Krúžok programovanie CNC strojov
Mgr. A. Prevužňáková Ekologický krúžok
Mgr. D. Marciňová Krúžok angličtina krok za krokom
Mgr. M. Mikuláš, Krúžok na získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
Bc. M. Cok Krúžok na získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
Mgr. M. Hubinský Krúžok grafickej komunikácie
Mgr. H. Vančovská Krúžok EÚ a ľudské práva
Ing. R. Labovský Hudobný krúžok
   
           
           
   
 
           
           
           
           
   
   
 

Milí žiaci, ak sa rozhodnete pracovať v niektorom z uvedených krúžkov, je potrebné osobne sa nahlásiť u príslušného vedúceho krúžku do 20. 09. 2015