stred  
   
  l  
 
MENU
 
2890 L CHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL
 
MENU
 
         
-
Absolvent študijného odboru chemický a farmaceutický priemysel je kvalifikovaný
 
pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach chemickej a farmaceutickej
 
výroby priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné
 
stredné odborné vzdelanie. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a 
 
organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s prípravou výroby, ako aj
 
s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom, skladovým
hospodárstvom a so zabezpečením hospodárskeho chodu výroby.
                 
 
MHD NITRA
  -
Štúdium trvá 2 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené maturitnou
     
     
skúškou, na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelené maturitné vysvedčenie
 
    v danom odbore.        
     
     
Stredná odborná škola polytechnická
       
     
Novozámocká 220
       
     
949 05 Nitra
       
 
037/6550 455
 
 
e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk
 
       
www.ptechskola.edu.sk
       
                 
                   
       
1