stred  
   
  l  
 
MENU
 
3125 L ODEVNÍCTVO
 
MENU
 
         
-
Absolvent vzdelávacieho smeru textil a odevníctvo je pripravený na uplatnenie  v rôznych
 
pracovných povolaniach textilného, odevného odvetvia a  technického zamerania textilného
 
a odevného priemyslu  ako aj v službách obyvateľstvu , ktoré majú  poradenský charakter
 
v oblastiach stylingu a modelingu. Absolvent nájde uplatnenie aj v profesiách návrhárov
 
odevov, odevných dizajnérov, v pozíciách riadiaceho stredného manažmentu, v podnikaní
 
v súkromných firmách a ako odborne erudovaný pracovník v remeselnom spracovaní
 
textilu, odevov , technických textílií ,ale aj iných oblastiach hospodárstva.
                 
 
MHD NITRA
  -
Štúdium trvá 2 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené maturitnou skúškou,
     
     
na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelené maturitné vysvedčenie v danom
 
    odbore.        
     
     
Stredná odborná škola polytechnická
       
     
Novozámocká 220
       
      949 05 Nitra        
  037/6550 455  
  e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk  
 
       
www.ptechskola.edu.sk
       
                 
                   
       
1