stred  
   
  2  
 
MENU
 
MILÍ PRIATELIA
 
MENU
 
         

Vitajte na webovej stránke Strednej odbornej školy polytechnickej, Novozámocká 220, Nitra. Dúfame, že Vám poskytne užitočné a zaujímavé informácie. Obsah priebežne aktualizujeme o najnovšie správy zo „života školy“. Sme radi, že ste sa rozhodli navštíviť našu stránku a zaujala Vás nielen činnosť školy, ale aj atraktívny výber odborov, ktorý ponúkame.

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
             
           
             
     
POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
     
             
     
Riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej, Novozámocká 220 v Nitre na základe
     
     
prihlášok na štúdium na tunajšej škole
     
             
     
pozýva
     
             
     
žiakov 9. ročníkov základných škôl na prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia v
     
     
školskom roku 2016/2017, ktoré sa uskutočnia v dňoch :
     
     
1. kolo 1. termín 09. mája 2016
     
     
1. kolo 2. termín 12. mája 2016
     
             
     
v Strednej odbornej škole polytechnickej, Novozámocká 220, Nitra (autobus č. 12, 14, 22).
     
     
Žiadame žiakov, aby sa do školy dostavili do 8.30 hod.
     
     
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
     
             
     
Ing. Oľga Hodálová
     
     
riaditeľka
     
             
             
      Prezentačné video " V koži stredoškoláka - obrábača kovov "      
             
 
VZDELÁVANIE
     
NOVINKY
 
 

 

 
       
     
   
9001
iso
     
AIESEC
 
Kariérový poradca
     
 
moodle
 
 
rodina
 
             
     
pozdravny_list
     
             
     
Nitriansky krajský Festival vedy a techniky
     
             
     
Na škole v Nitre investujú do CNC technológií: Vyučení študenti si zarobia aj 900 €!
     
             
             
             
           
             
             
             
           
             
             
             
      V Nitre vzniklo vzdelávacie centrum pre programovanie CNC strojov ... viac      
             
     
 
     
             
           
             
             
             
      Stanovisko k výročnej správe o výchovno - vzdelávacej činnosti      
             
             
             
      Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za rok 2014/2015      
             
             
     
Podklady k novým Školským vzdelávacím plánom nájdete na www.siov.sk,
     
     
www.minedu.sk v sekcii Štátne vzdelávacie programy pre nás platné ISCED 3A
     
      rozdelené podľa jednotlivých odborov.      
             
             
      Tabuľka k tematickému rozpisu učiva (bývalá osnova) je tu k dispozícii      
             
             
             
      INFORMAČNÝ PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV PRE      
           
             
      V súlade s potrebami trhu práce a investorov z oblasti priemyslu v regióne      
      Nitry sú nosné študijné a učebné zamerania strojárstvo, elektrotechnicka,      
      spracúvania plastov a životné prostredie. Škola ponúka aj odbory ekonomické      
      a pripravuje odborníkov v oblasti umeleckých remesiel ako: rezbár,      
      zlatník a klenotník, kováč a zámočník, stolár a v odbore odevníctvo.      
             
 
 
     
             
 

ProgeCAD

 
 
 

Používáme SprutCAM od SoliCAD.com

 
             
             
  banner  
             
     
counter.exohosting.sk
www.exohosting.sk