stred  
   
  l  
 
MENU
 
INFORMÁCIE O ŠKOLE
 
MENU
 
         
a)
počet žiakov v triedach a odboroch
1
   
b)
činnosť predmetových komisií
2
c)
zloženie rady školy
3
           
      d)
zloženie žiackej rady
4      
MHD NITRA