stred  
   
  l  
 
MENU
 
FOTOGALÉRIA 2013
 
MENU
 
         
  IMATRIKULÁCIE - KORČUĽOVANIE 18. 11. 2013    
     
  1 1 1    
     
   
   
     
                   
      PRETLÁČANIE RUKOU - SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKOV 14. 11. 2013        
                   
                   
      1 1 1        
                   
      ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI - MAX OC 08. 11. 2013        
                   
                   
      1 1 1        
                   
      ÚČELOVÉ CVIČENIE KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA 24. - 25. 10. 2013        
                   
                   
      1 1 1        
                   
      POCHOD PRE ZDRAVIE NA PODPORU DŇA PROTI OBEZITE 21. 10. 2013        
                   
                   
      1 1 1        
                   
      PRIMÁTORSKÁ KVAPKA KRVI 02. 10. 2013        
                   
                   
      1 1 1        
                   
      OTVORENIE CENTRA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE OBLASŤ CNC TECHNOLÓGIÍ        
                   
                   
      1 1 1        
                   
      ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2013        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ VYHLÁŠKA 508/2009 Z. z.        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      KONCERT VALENTÍNA ČEKOVSKÉHO - SLOBODA MÁ SVOJE HRANICE        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      PRAKTICKÁ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY 10. 05. 2013        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      NÁVŠTEVA KAŠTIEĽA V OPONICIACH        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      SÚŤAŽNÝ VÝROBOK MLADÝ TVORCA        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      SEMINÁR PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ A PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      SOČ A MLADÝ TVORCA 27. 02. 2013        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ IV. ME 9. 1. 2013        
                   
      1 1 1