stred  
   
  logo  
     
ÚČELOVÉ CVIČENIE KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA 24. - 25. 10. 2013