stred  
   
  l  
 
MENU
 
FOTOGALÉRIA 2011
 
MENU
 
         
  Školské kolo XXVIII. ročníka súťaže ZENIT v elektronike    
     
  1 1 1    
     
   
   
     
                   
                   
      TRADÍCIE SLOVENSKÉHO ŠPERKU 16. 12. 2011        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 13. - 15. 12. 2011        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      BEDMINTON CUP 09. 12. 2011        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      FLOORBAL CUP 07. 12. 2011        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      ODBORNÝ VÝCVIK 2426 4 PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      MIKULÁŠ 06. 12. 2011        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ 2011        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      IMATRIKULÁCIE 18. 11. 2011        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      MODERNÁ PRÍPRAVA - ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI IKT UČEBNE        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      ODBORNÝ VÝCVIK 2411 4 MECHANIK NASTAVOVAČ        
                   
      1 1 1        
                   
                   
     
VÝCHOVNÝ KONCERT Z PRODUKCIE P. ČEKOVSKÉHO 14. 11. 2011
       
                   
      1 1 1        
                   
                   
      TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 10. 11. 2011        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      OCHRANA ŽIVOTA ČLOVEKA A PRÍRODY 7. 11. a 9. 11. 2011        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM V NITRE        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      NÁVŠTEVA KRAJSKÉHO OSVETOVÉHO STREDISKA V NITRE        
                   
      1 1 1        
                   
                   
      BUDOVANIE NOVÝCH UČEBNÍ 31. 03. 2011        
                   
      1 2 3        
                   
                   
      DEŇ UČITEĽOV 25. 03. 2011        
                   
      1 2 3        
                   
                   
      PREZENTÁCIA MERACEJ TECHNIKY 14. 03. 2011        
                   
      1 2 3        
                   
                   
      TRÉNING MÄKKÝCH ZRUČNOSTÍ 16 - 19. 02. 2011        
                   
     
1
1
1