stred  
   
  logo  
     
ODBORNÝ VÝCVIK 2426 4 PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ