stred  
   
  l  
 
MENU
 
ZMLUVY TÝKAJÚCE SA PROJEKTU PODĽA ZÁKONA 546/2010 Z. Z.
 
MENU
 
         
NÁZOV ZMLUVY
Dátum
účinnosti
zmluvy  
Dátum
ukončenia
zmluvy  
PDF
       
Zmluva o dielo č. 3/2013
  31.03. 2013 zmluva_o_dielo
Kúpna zmluva č. 01/2013
01.01. 2013 31.03. 2013
     
Kúpna zmluva KZ literatúra
05.12. 2012 31.03. 2013      
     
Rámocová kúpna zmluva č. VZ 123/012
01.08. 2012
zmluva
     
     
Dodatky k zmluvám
20.01. 2011 31.03. 2013      
     
Kúpna zmluva č. 23042012
23.04. 2012 30.09. 2012      
     
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
20.01. 2011 30.09. 2012      
     
Kúpna zmluva č. 1/2011
24.01. 2011 28.01. 2011      
     
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2011
08.02. 2011 30.09. 2012      
 
Kúpna zmluva č. 2/2011
25.01.2011  
 
Zmluva o poskytnutí služieb č. 7/2011
05.05. 2011