stred  
   
  l  
 
MENU
 
TRADÍCIE SLOVENSKÉHO ŠPERKU
 
MENU
 
         
Dňa 16. 12. 2011 sa v priestorok SOŠ Polytechnickej v Nitre realizoval už druhý
ročník projektu Tradície slovenského šperku. Realizovaný bol za pomoci
Nitrianského samosprávneho kraja a občianskeho združenia Amos.  
     
Už samotný názov napovedá, že projekt bol zameraný na tvorbu šperkov od naj -
starších čias až po súčasnosť. Cieľom tohto projektu bolo naučiť, rozvíjať a ďalej
uplatňovať staré ozdobné a výrobné techniky, ktoré používali pri výrobe šperkov
naši predkovia. Do projektu sa zapojili všetci žiaci nadstavbových ako aj učebných
        ročníkov odboru Zlatník a klenotník.        
               
MHD NITRA
 
Po zhotovení návrhu a samotných prác sa konala v zasadačke SOŠ výstava, na
   
   
ktorej sa zúčastnili všetci žiaci našej školy. Počas výstavy hodnotila výrobky určená
      odborná komisia. Po ukončení výstavy organizačná a odborná komisia, zložená    
  z pedagógov našej školy, zhodnotila tento projekt a vyhodnotila prvé tri miesta:
               
    1. miesto: Marianna Gavulová        
    2. miesto: Viliam Mezey      
3. miesto: René Pokorný  
     
Sú to žiaci 3. EMZL a 5 ETUR triedy učebného a nadstavbového ročníka odboru
        Zlatník a klenotník. Menovaní žiaci získali víťazné poháre a pamätné diplomy.      
        Ostatní zúčastnení žiaci boli odmenení pamätnými diplomami za ich vynaloženú      
       
prácu a námahu.
       
                 
       
Zloženie organizačnej komisie:
       
                 
     
Predseda:
Mgr. Soňa Steinerová
       
       
Podpredseda:
Mgr. Juraj Mikuláš
       
       
Členovia:
Mgr. Erika Kralčáková
       
         
Ing. Milan Michálek
       
         
       
       
Ozdoba ramena (15. storočie pred n. l.)
       
                   
        1        
                 
                 
        2        
                 
       
       
       
3
       
                   
       
Splývavý záves uskutočnený obrátene loďkovitými záveskami (prelomom
       
       
12. - 11. stor. pred n.l.)
       
                 
       
4
       
                 
        Rekonštrukcia náhrdelníka zo špirálovitých rúrok a rebrovaných srdcovitých        
        záveskov so stredovou priečkou (15. stor. pred n. l.)        
                 
       
5
       
                 
                   
       
6
       
                   
                   
       
Projekt svojím priebehom a náplňou naplnil všetky očákavania, ktoré sme doň
       
       
vložili a veríme, že bol príjemnou a aj užitočnou predvianočnou akciou nielen pre
     
       
žiakov, ale aj pre pedagógov a organizátorov.