stred  
   
  l  
 
MENU
 
2426 K PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ
 
MENU
 
         
-
Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne
 
pracovať na štandardných strojoch a zariadeniach, a predovšetkým obsluhovať
a programovať automatizované strojárske zariadenia. Môže sa uplatniť v strojá-
rskej výrobe ako technológ, konštruktér, technický kontrolór, výrobný dispečer,
majster a je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch.
-
Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka
      -
Štúdium trvá 4 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené maturitnou
     
 
MHD NITRA
 
skúškou, na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelené maturitné
     
   
vysvedčenie a výučný list v danom odbore.
           
Stredná odborná škola polytechnická
    Novozámocká 220      
    949 05 Nitra      
    037/6550 455      
e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk
 
     
www.ptechskola.edu.sk
     
             
       
1
2
       
             
       
3