stred  
   
  l  
 
MENU
 
2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ
 
MENU
 
         
-
Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník pre činnosti
 
prevádzkového charakteru, pre prípravu a vykonávanie bežných, stredných i generálnych
 
opráv strojov a zariadení, vzduchotechniky, prevádzkový zámočník, ktorý ovláda ručné
 
a strojové obrábanie materiálov, zváranie, výrobu a montáž  strojových súčiastok a pod.
 
-
Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka
 
 
-
Štúdium trvá 4 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené maturitnou skúškou,
        na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelené maturitné vysvedčenie a výučný list      
        v danom odbore.        
MHD NITRA
   
  Stredná odborná škola polytechnická  
    Novozámocká 220      
    949 05 Nitra      
    037/6550 455      
    e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk      
   
www.ptechskola.edu.sk  
   
   
       
1
2
       
             
             
     
msz
     
                   
       
3