stred  
   
  l  
 
MENU
 
2411 K MECHANIK NASTAVOVAČ
 
MENU
 
         
-
Absolvent okrem základných poznatkov z číslicovej a riadiacej techniky získa vedomosti
obsluhu, nastavovanie a programovanie číslicovo riadených obrábacích strojov ( CNC )
a výrobných liniek. Je schopný efektívne využívať výpočtovú techniku a progresívne infor -
informačné technológie.
 
-
Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 
-
Štúdium trvá 4 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené maturitnou skúškou,
     
na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelené maturitné vysvedčenie a výučný list
     
     
v danom odbore.
       
MHD NITRA
 
  Stredná odborná škola polytechnická
    Novozámocká 220      
949 05 Nitra
    037/6550 455      
    e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk      
           
www.ptechskola.edu.sk
 
 
     
1
c2