stred  
   
  l  
 
MENU
 
2697 K MECHANIK ELEKTROTECHNIK
 
MENU
 
         
- Absolvent je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti spotrebnej elektro -
techniky. Ziak sa naučí vykonávať mechanické, elektronické, prípadne elektromechanické
práce, ktoré súvisia s montážou, výrobou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagno -
stikovaním a opravami elektronických prvkov a zariadení. Okrem toho vie pracovať s
meracou technikou potrebnou na opravu rozhlasových, televíznych a audio prístrojov ,
diagnostikovať poruchy (aj ich odstrániť) na zariadeniach bielej spotrebnej techniky
a vykonávať potrebné merania na obvodoch výkonovej elektroniky.
       
       
      -
Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka
       
     
MHD NITRA
-
Štúdium trvá 4 roky, je určené pre chlapcov aj dievčatá a je ukončené maturitnou skúškou,
 
   
na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelené maturitné vysvedčenie a výučný list
    v danom odbore.        
     
     
Stredná odborná škola polytechnická
       
     
Novozámocká 220
       
      949 05 Nitra        
  037/6550 455  
  e-mail: ptechskola@mail.t-com.sk  
 
       
www.ptechskola.edu.sk
       
                 
       
1
2
       
                 
       
1964
       
                 
     
3
4