stred  
   
  l  
 
MENU
 
REALIZÁCIA PROJEKTU S PODPOROU SLOVENSKÝCH ELEKTRÁRNI, A.S.
 
MENU
 
         
Z finančných prostriedkov od spoločnosti Slovenské elektrárne a.s., bol na začiatku  
školského roka 2009/2010 zrealizovaný projekt na dobudovanie a zmodernizovanie  
dielne automatizačnej techniky na Strednej odbornej škole polytechnickej,  
Dvorčianska 629, Nitra. V rámci tohto projektu bolo zakúpených 7 ks programátorov
od firmy ELNEC typu T51prog2 na mikrokontroléry ATMEL, 100 ks
mikroprocesorov ATMEL a 9 kusov počítačov.
             
      Realizácia tohto projektu umožňuje modernizáciu a inováciu vyučovacieho      
MHD NITRA
  procesu v oblasti používania mikropočítačov. 3
       
      Tieto zariadenia sú používané v rámci odborného výcviku na úseku elektro v      
  odboroch mechanik elektrotechnik a v odbore elektrotechnika. Vďaka tomuto  
      projektu žiaci školy už v tomto školskom roku v rámci súťaže SOČ (stredoškolská      
      odborná činnosť) mohli zrealizovať súťažné výrobky s použitím mikropočítačov.      
             
  Taktiež na výstavu Mladý tvorca 2010 sú pripravené výstavné a súťažné výrobky s    
  použitím mikrokontroléra ATMEL.    
              4  
        Tieto zariadenia nájdu svoje uplatnenie aj v rámci pripravovaného projektu v rámci      
  využívania IKT vo vyučovacom procese.
                 
  1              
     
5
     
           
             
             
          2