stred  
   
  logo  
     
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 09. 11. 2012
     
             
      SLOVENSKÁ KOMISIA TECHNICKEJ OLYMPIÁDY      
      TECHNICKÁ OLYMPIÁDA      
      3. ročník, školský rok 2012/2013      
      okres Nitra, 09. 11. 2012, SOŠ polytechnická Nitra      
             
             
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
             
             
      FOTOGRAFIE NA STIAHNUTIE      
             
     
to_2011
to_2011