stred  
   
  logo  
     
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky dňa 16. 4. 2012