stred  
   
  logo  
     
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky dňa 17. 4. 2012